PRVOVÝSTUPY A LEZENÍ

INVIA.CZ

Vyhledávač

Prvovýstupy

Prvovýstupy r. 2005

DUBSKO


Skály u Vlkova

Moloch    

Pozitivní lustrační osvědčení VIIc (RP VIII) - 21.5.2005 Pavel Henke x Pavel Bechyně. V pravé části náhorní stěny pres převis přímo ke kruhu a hranou n.v.

 
Skály u Dolní Zimoře

 
Žralok    

Panika na pláži VII - 9.4.2005 Pavel Henke, Pavel Bechyně, Martin Strnad. V pravé části náhorní stěny šikmo vpravo stěnou přes kruh ke hraně a n. v.

 
Skály u Beškova

 
Nedamovská věž    

Výkladní skříň VIII (RP VIIIb) - 21.5.2005 Pavel Henke x Pavel Bechyně. Středem údolní stěny přímo přes kruh n. v.

 

Skály u Vidimi

 
Spička (Žlučový kámen)    

Urinoterapie VIIb - 22.5.2005 Pavel Henke, Pavel Bechyně, Martin Strnad. V stěnou přes kruh n. v.

 

Zub    

Resekce VII - 22.5.2005 Pavel Henke, Pavel Bechyně, Martin Strnad. Údolní J hranou přes kruh n. v.

 

Upíří hrad

Piják VI - 22.5.2005 Pavel Henke x Pavel Bechyně, Martin Strnad. V pravé části S stěny přes kruh n. v.

 

Skály v Kokořínském dole (Skály u Hlučova)

 
Koráb

Kérka na 5 VIIb - 23.4.2005 Pavel Henke, Pavel Bechyně, Martin Strnad, Petr Kočka.
V levé části Z stěny na předskalí, přes previs ke kruhu, doleva na hranu a tou n. v.

 
Skály u Blateček (Itálie)

 

Barbucha    

Tarantule IX - 22.5.2005 Pavel Henke x Pavel Bechyně, Luboš Martínek. Středem Údolní SV stěny přes 4 kruhy n. v.

 

Rájec

 

Eliščina skála    

Bouřlivá pauza VI - 7.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. V závěru vnitřního prostoru po pravé straně převislým koutem ke kruhu. Vpravo od kruhu položenou stěnkou a výše spárou n. v.

Jak do lavůrku VII - 7.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Středem JZ stěny spárou do díry k 1.kruhu. Stěnou šikmo doleva do druhé díry ke 2.kruhu. Přímo n. v.

 
Sokolí vyhlídka    

Zduřené mládě VII - 8.4.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina, Jiří Rosol. Vlevo od jeskyně spárou na stupeň a vlevo po západní hraně n. v.

 
Šibenice    

Pottržená stolička VI - 8.4.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina, Jiří Rosol. V pravé části JV stěny převislou stěnou přes kruh n. v.

Rozmazlená III - 8.4. 2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně, Jiří Rosol. Ve V stěně spárou n. v.

Ustřižený límec VI - 8.4.2005 Pavel Bechyně, Jiří Rosol, Karel Bělina. V JZ hraně sokolíkem výše vhloubením n. v.

Propadliště III - 8.4.2005 Jiří Rosol, Pavel Bechyně, Karel Bělina. Šikmou spárkou v Z stěně n. v.

Hlava na hraně VI - 8.4.2005 Karel Bělina, Jiří Rosol, Pavel Bechyně. Zcela vlevo v Z stěně spárou pod převísek a přes něj vpravo n. v.

 
Strážce kazatelny    

Řečnická maturita VIIc - 11.4.2005 Pavel Henke, Pavel Bechyně, Karel Bělina. Z bloku pod J údolní stěnou šikmo do leva ke kruhu. Stěnou při hraně na velkou polici k hodinám. Zářezem vzhůru do velké díry a z ní šikmo vlevo n. v.

Vysemenění VII - 11.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Ve V stěně trhlinami na polici. Spárou výše do zářezu a převislou stěnou přes kruh n.v.

Jen tak pro radost VIIc - 12.4.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Z stěnou přes kruh. Výše hranou přes dvoje hodiny n. v.

 
Strážce svahu    

Řádění pod svahem VIIb - 12.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně, Jiří Rosol. Vlevo od "Údolní cesty" komínem, stěnou a přes převis ke kruhu. Vzhůru n. v.

 
Masív Mašinka

Jede jede mašinka VI - 24.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně, Jana Řezníková, Tomáš Kekrt. V levé části S stěny spárou přes kruh n. v.

Kominík III - 24.4. 2005 Jana Řezníková, Tomáš Kekrt, Karel Bělina, Pavel Bechyně. Středem stěny a spárokomínem n. v.

Splašený koně VIIb - 24.4.2005 Pavel Bechyně x Karel Bělina, Jana Řezníková, Tomáš Kekrt. V pravé části S stěny převislým sokolíkem do vodorovné římsy a ke kruhu. Stěnou (hodiny) a vlevo spárou n. v.


Pilátova věž

Lomenice VII - 23.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně, Jiří Rosol, Jana Řezníková,Tomáš Kekrt. Starou cestou do traverzu, přímo převislou spárou až na konec. Traverz doprava a sokolem n. v.

 
Masív Kopyto

Jihozápadní pilíř VII - 23.4.2005 Pavel Bechyně x Karel Bělina, Jana Řezníková, Tomáš Kekrt. Krátce komínem a vlevo po JZ hraně přes kruh n. v.

 
Dubská věž     ►

Stará cesta II - 13.4.1995 Jan Hofman, Jaromír Sedlecký. Ze severu doprava na balkon s přepadlým balvanem a n. v.

Severní cesta II - 7.5.2005 Hans Peter Klingner, Pavel Bechyně, Karel Bělina. Vlevo od Staré cesty v S stěně podél žebra n. v.

Severovýchodní hrana III - 7.5.2005 Hans Peter Klingner, Pavel Bechyně, Karel Bělina. Náhorní hranou n. v.

Východní cesta II - 26.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Komínem přes vklíněný balvan n. v.

Jihovýchodní hrana IV - 7.5.2005 Karel Bělina, Hans Peter Klingner, Pavel Bechyně. Krátce spárou, doleva a při hraně n. v.

Hofiho cesta V - 13.5.1995 Jan Hofman, Jaromír Sedlecký. Vpravo od JV komína stěnou přes kruh n. v.

Jihovýchodní komín III - 13.5.1995 Gerhard Tschunko, Jindřich Dlask. Širokým rozpěrným komínem na vrchol.

Jihovýchodní žebro III - 26.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Vlevo od cesty "Jihovýchodní komín" žebrem n. v.

Šikova hvězdná pěchota V - 29.4.2005 Karel Bělina, Radka Krumplová. Od JV stěnou úzkého pilíře přes kruh n. v.

Příčný komín III - 7.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně, Hans Peter Klingner. Vlevo v JV stěně příčným komínem mezi pilířem až ke slaňovacímu kruhu.

Past VIIb - 7.5.2005 Karel Bělina x Pavel Bechyně. J hranou pilíře přes kruh na balkónek. Vzhůru na plošinu a středem stěny n. v.

Rozlejzačka VII - 30.4.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Vpravo v JZ stěně spárou na stupeň a vpravo ke kruhu. Stěnou na plošinu a středem stěny n. v.

Čaroděj lidské duše VIIc - 26.4.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Středem JZ stěny spárou a přes hodiny do velké díry. Přes 2 kruhy n. v.

Údolní kout IV - 30.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Koutem na velkou plošinu a vhloubením n. v.

Panorama světlušek VI - 26.4.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Vlevé části údolní JZ stěny doleva na balkon. Jemnou spárou vzhůru (hodiny). Doprava pod širokou spáru a jí na vrchol.

Západní hřbet VI - 6.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Vpravo v Z stěně přes kruh na táhlý hřbet. Po něm k hodinám a vhloubením n. v.

Lehká III - 7.5.2005 Pavel Bechyně, Hans Peter Klingner, Karel Bělina. Od Z komínkem na pilířek a stěnkou na táhlý hřbet. Vlevo k hodinám a vhloubením n. v.

Severní cesta VI - 7.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Od Z do vnitřního prostoru věže. Spárou středem S stěny na táhlý hřbet. Vlevo k hodinám a vhloubením n. v.

Vzdušné sokolíky VI - 30.4.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Od Z do vnitřního prostoru věže. Ze závěru vnitřního prostoru šikmým převislým žebrem k velkým hodinám a vpravo vhloubením n. v.

Nový úsvit IV - 30.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Od Z do vnitřního prostoru věže. V J stěně spárou a výše komínem n. v.

Ptáci bez křídel V - 1.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Od Z přes nakupené balvany a z nich stěnou při hraně přes kruh n. v.

Poklad pavouků VII - 30.4.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Středem S stěny severního vrcholu věže spárou přes kruh n. v.

Severozápadní kout III - 7.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně, Hans Peter Klingner. SZ koutem severního vrcholu věže, výše komínem n. v.

 

Rájecká věž

Výkřik do tmy VIIb - 18.6.2005 Karel Bělina, Jiří Rosol, S. Váchová, Pavel Bechyně. Spárou u SZ hrany na balkón. Z něj doprava k 1. Kruhu. Vpravo po hraně přes 2. K n. v

 

Strážce pískoviště

Stopy v pískovišti VII - 18.6.2005 Karel Bělina a Pavel Bechyně, J. Rosol, S. Váchová. Sokolíkem ke K a podél trhliny přes další kruh n. v.

 
Střelecký trůn    

Jihovýchodní hrana IV - 15.5.2005 Karel Bělina, Hans Peter Klingner, Jana Řezníková, Pavel Bechyně. Jihovýchodní hranou n. v.

Moje křížová cesta VIIb - 15.5.2005 Karel Bělina, Jana Řezníková, Pavel Bechyně. V levé části JZ stěny převislou spárou na konec. Hranou k velkým hodinám a přes kruh n. v.

Severní spára VII - 15.5.2005 Karel Bělina, Jana Řezníková, Pavel Bechyně. Od Severu spárou n. v.

 
Ústecká věž    

Radůza VI - 14.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně, Radka Krumplová, Jiří Rosol. V pravé části J stěny přepadlého bloku převisem a šikmo vlevo k sokolu a ke kruhu. Přímo na vrchol bloku a cestou "Zalomená cesta" n. v.

 
Krkavec    

Západní pilíř VI - 14.5.2005 Karel Bělina, Jana Řezníková, Pavel Bechyně, Jiří Rosol. Orlí cestou k odštěpu. Odštěpem ke kruhu a přímo n. v.


Rynek    

Náhorní cesta II - 10.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. U V hrany vhloubením n. v.

Šafářova III - 10.5.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Úplně vpravo v JV stěně spárou na vrchol.

Pro klepny VII - 9.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Ze svahu z bloku převislou stěnou ke spáře. Přes kruh na vrchol.

Šněrovačka IV - 9.5.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Vlevo od cesty "Podloubí" klikatou spárou na balkón a cestou "Pranýř" na vrchol.

Pranýř V - 9.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Vlevo v JV stěně ubíhající spárou ke hraně. Spárou na balkón. Vlevo za hranou spárou n. v.

Hlavní spára V -  7.5.2005 Karel Bělina, Hans Peter Klingner, Pavel Bechyně. Středem JV stěny širokou spárou přes vklíněný blok n.v.

Podloubí VI - 9.5.2005 Pavel Bechyně, Karel Bělina. Komínem na balkón. Vpravo ke kruhu a přímo n. v.

Údolní cesta V - 10.5.2005 Karel Bělina, Pavel Bechyně. Koutem v údolní J stěně. Spárou na balkón. Cestou „Pranýř“ n. v .

 


Labák pravý břeh

 

Metalistická (M)

Suicidal Tendencies RP IXb 2.7. 2005 David Vápník x Pavel Bechyně. V severní stěně pres 4 K na polici, dále plotnou přes 2 K n. v.

 
Prďola

Svatební cesta VIIa -
17.7.2005 David Vápník, Pavel Bechyně. Severozápadní hranou přes borhák. Stěnou ke kruhu a na vrchol.

Pow waw VIIa - 17.7.2005 Pavel Bechyně, David  Vápník. V pravé části údolní stěny přes kruh, stěnou a dále hranou na vrchol.

Zápaďácká cesta II - 17.7.2005 Pavel Bechyně, David  Vápník. Od Z vlevo od cesty „Cirkus“ komínem na vrchol.

 

 
Labák levý břeh

 

Blueberry hill

Krucipısek VIIIc (RP IX) - 4.9.2005 Ruda Šetr x David Vápnık x Jeník Pleticha, Pavel Bechyně. Nástup vlevo od cesty „Nebeské pastviny. Přes 1.K přímo ke 2.K cesty „Nebeské pastviny“. Výše přes 3. a 4. kruh k BH. Šikmo vpravo přes kruh cesty "Ježíši Marja" ke slaňovacímu kruhu.

 

 

Adršpach

 

Poustevna (Himálaj)

Šlamastyka II - 7.8.2005 Pavel Henke, Pavel Bechyně, Dana Kolomazníková, Martin Strnad. Od JV komínem do mezivěží a cestou „Mámení pekelné“ n. v.

 
Rodinná hrobka (Himálaj)

Prostě hřebík II - 8.8.2005 Petr Kočka, Pavel Bechyně. Od Z přímo na vrchol.

 
Tesák (Řeřichové stráně )

Volání divočiny V - 7.8.2005 Pavel Henke, Martin Strnad, Pavel Bechyně, Dana Kolomazníková. Pravou náhorní JZ hranou n. v.Vysoká Lípa

 

Husitská věž

Hadraplán IX – 1.9.2005 Pavel Henke, Vlasta Peroutka, Pavel Bechyně. SV hranou přes 3 kruhy a hodiny n.v.

 

 

Poslední komentáře
11.07.2012 16:50:09: Vyberte si dámské oblečení plavky a další originální sportovní oblečení i dámské oblečení www.kevine...
 
Copyright © 2007 webmaster Kýsa (ICQ - 371876309, SKYPE - kysaso)